UU Lolland - Ungdommens uddannelsesvejledning

For elever i grundskolen


har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Find din vejleder nederst på siden.

find-vejleder
årshjulet

GRUNDSKOLENS ÅRSHJUL

Årshjul for vejledningen i grundskolen

Begrebsleksikon

Hvad betyder ikke uddannelsesparat?

Du skal have karakteren 02 i både dansk og matematik, for at blive optaget på en erhvervs- eller ungdomsuddannelse. Er du "ikke uddannelses-parat" findes der mange 10. klasses tilbud, som kan forberede dig, udvikle dine kompetencer og gøre dig uddannelsesparat.

STX, HF, HTX, HHX - Hvad er forskellen?

Alle fire uddannelser er gymnasiale uddannelser, som varer 2-3 år. Adgangskrav til alle fire er gennemført 9. klasse, herunder enkelte særlige krav til visse fag og udfyldt uddannelsesplan. Forskellen på uddannelserne er deres fokus. 

 

STX / Almen studentereksamen: er en almen uddannelse, hvor du får en bred viden.

 

HF / HF-eksamen: er ligeledes en bred uddannelse. Denne uddannelse er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse.

 

HTX / Teknisk studentereksamen: er ligeledes en almen uddannelse, men fagene bærer i højere grad præg af teknologi. 

 

HHX / Merkantil studentereksamen: med fokus på økonomi og erhvervsforhold.

 

Alle fire uddannelser giver mulighed for SU fra du fylder 18.

Hvad er en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik. Du kan vælge mellem 106 uddannelser med over 300 trin eller specialer.

Du kan begynde lige efter folkeskolen - eller senere. Efter endt uddannelse kan du søge job som faglært eller læse videre på en videregående uddannelse. Tager du erhvervsuddannelsen med EUX, får du en erhvervsfaglig studentereksamen.

Hvad er forskellen på EUD og EUX?

EUD er en erhvervsuddannelse, som gør dig faglært indenfor det områder du specificerer dig.
EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Adgangskrav: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Økonomi: SU og elevløn

Med EUX opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse.

Bagefter kan du enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen.

Hvem har uddannelsespligt?

15-17 årige, der har afsluttet grundskolen, har pligt til at være i uddannelse, job eller deltage i aktiviteter, der gør dig klar til at tage en ungdomsuddannelse. Som udgangspunkt overholder du uddannelsespligten, når du overholder din uddannelsesplan, som du lavede i grundskolen.

Hvis du dropper ud af en ungdomsuddannelse eller ikke følger din uddannelsesplan, er det vigtigt, at du kontakter din UU-vejleder. En ny uddannelsesplan kan f.eks. indeholde følgende aktiviteter:

Fuldtidsuddannelse / Privat uddannelse / Lønnet beskæftigelse i mindst 18 timer pr. uge / Forpraktik, trainee-forløb, tilbud efter aftale med jobcentret / Au Pair ophold i udlandet

Hvis det vurderes, at du ikke opfylder din uddannelsespligt, kan det betyde, at dine forældre ikke modtager "ungeydelse".

Selvom unge over 17 år ikke har uddannelsespligt, anbefaler vi, at du kontakter din UU-vejleder, hvis du dropper ud af en ungdomsuddannelse.

Vejledere i grundskolen

Bent Krøier
Bent Krøier
21 77 63 44
Læs mere
Byskolen
Nakskov Privatskole
Stenoskolen
Dorte Rasmussen
Dorte Rasmussen
21 78 64 52
Læs mere
Søndre Skole
Sankt Birgitta Skole
Horslunde Realskole
Ole Larsen
Ole Larsen
21 77 81 45
Læs mere
Afdelingsleder UU Lolland
Maribo Skole - Borgerskoleafdelingen
10. Klasse (Maribo)
Rikke Frederiksen
Rikke Frederiksen
21 77 83 79
Læs mere
Stormarkskolen
Ravnsborgskolen