UU Lolland - Ungdommens uddannelsesvejledning

Hvem er vi?


UU Lolland er et team af vejledere

Vi vejleder og hjælper unge under 25 til at starte på og gennemføre en uddannelse.
Vi kan hjælpe med at overskueliggøre valget af uddannelse, eventuelle adgangs- og overgangskrav samt ansøgning om optagelse på uddannelsen.

Vores vision

UU Lolland ønsker at være en stærk og målrettet vejledningsenhed, som anerkendes for høj faglighed og tilgængelighed for de unge.

 
Vejlederne i UU Lolland skal være kendt for at yde en kompetent uddannelsesvejledning af høj kvalitet og faglighed, der bygger på et fundament af løbende relevant uddannelse, vejledningsmæssig erfaring og kollegial sparring.

De unge skal naturligt se deres UU-vejleder, som en fast resurseperson indtil de fylder 25 år, der hjælper dem med at navigere i uddannelsessystemet, og som binder de kommunale støtteenheder sammen, således at den unge og vejlederen i samarbejde kan opnå de bedst mulige resultater såvel for den unge som for samfundet.

“Min UU Vejleder rådede mig til at tage en Gym10, og hjalp mig med at komme ind”

VORES RESULTATER

Opgørelse over 15-17 åriges uddannelsesforløb

Se opgørelser over de 15-17 åriges forløb i Lolland Kommune. Opgørelsen indeholder tal over afbrudte, afsluttede og aftalte forløb.

Download status fra feb. 2016 

Download status maj. 2016 

Download status fra sep. 2016

Download status fra nov. 2016

Tilmelding til ungdomsuddannelser

Oversigt over afgangselevers aktivitet. 

Download status fra 2015

Download status fra 2016

Evaluering af brobygnings- og introforløb

Generel evaluering af brobygnings- og introforløb i 2014-2015. 

 

Download status fra 2014-2015

 

Brugerundersøgelse 2016

Spørgeskemaundersøgelse om UU-vejledningen i 2016. Undersøgelsen er udarbejdet på elever i 9. og 10. klasse. Den omhandler UULF, og indeholder dermed både resultater fra Lolland og Guldborgsund Kommune.

 

Download brugerundersøgelse